Série DEUTSCH HD-30

HD_30mix_300b

Odolný proti velkému zatížení, těsněný, mnohapólový kruhový konektor umožňující rychlé spojení a rozpojení pomocí bajonetového uzávěru. Montuje se do přepážky s jediným otvorem, má silikonové těsnění a kontakty se montují a demontují ze zadní strany konektoru.

Tento manuál poskytuje technické informace o konektorech DEUTSCH série HD, které byly vyvinuty tak, aby splňovaly požadavky kladené na velmi namáhané vybavení, vyskytující se mj. v dopravě. Těmito požadavky máme na mysli mnohapólové konektory těsněné vůči okolnímu prostředí. Najdete zde informace o konstrukčních tvarech série HD, číslech součástek, zástrčkách a zásuvkách, kontaktech, doplňcích a vnitřním uspořádání.

ELEКТRICKÉ KONEKTORY

KRITICKÉ PRO SPOLEHLIVOST SYSTÉMU A PRO ÚDRŽBU

Poslední studie ukazují, že poruchy elektrických systémů jsou běžným a stabilním zdrojem nefunkčnosti zařízení. Hlavní oblastí poruch
elektrických systémů je elektrické propojení. Typické problémy zahrnují ztrátu a nebo úplnou absenci drátů ve vývodech, korozi a znečištění vývodů. Tyto problémy, spolu s náporem výkonných bezpečnostních zařízení, automatických kontrolních systémů a s dalším vzrůstajícím využíváním elektroniky, volají po opětovném vyzkoušení tradičních ukončovacích technik. Pro operátora tak znamenají chyby v zakončení nepřiměřené prostoje a náklady na údržbu. To vše znamená skluzy ve výrobních plánech, překročení nákladů a problémy u odběratelů. Konečný výsledek: snížení zisku a snížení podílu na trhu. V dnešní době plné konkurence může vylepšený elektrický konektor znamenat rozdíl mezi vzrůstající firmou dosahující zisku nebo ztrátovou firmou.

Série HD

NIŽŠÍ NÁKLADY A LEPŠÍ VÝKONNOST

Konektory DEUTSCH série HD byly vyvinuty tak, aby poskytly řešení dnešním systémovým problémům vyskytujícím se u těžkých nákladních automobilů, těžkého vybavení a v dopravě. Konektory HD jsou kruhové, mnohapólové, s těsněným zařízením využívajícím krimpování (lisování), takže je lze rychle a snadno nasadit a sejmout. Použitím série HD se zamezí řadě běžných problémů s konektory.

Problémy spojené s dobou montáže, přesčasy, provozní poruchy vyžadující drahé opravy a odstavení na dlouhou dobu mimo provoz, tyto všechny byly omezeny nebo eliminovány rozumným využitím série HD.

NĚKTERÉ Z VÝHOD KONEKTORŮ DEUTSCH SÉRIE HD ZAHRNUJÍ:

 • Rychlá a snadná montáž vhodná i pro méně zkušené pracovníky, zkrácený čas na montážní lince a eliminace chybného zapojení.
 • Jednoduché a snadné k přepracování, snižující se doba poruchového prostoje a zvyšujcí se výtěžek pro obsluhu.
 • Těsněný proti vlhkosti a nečistotám, eliminace systému "odhalených kontaktů".
 • Provoz i při nárazech a vibracích, redukuje poruchy a omezuje škody vznikající při odstavení mimo provoz, k čemuž dochází v náročných provozních podmínkách.
 • Výkonný v širokém spektru rozdílu teplot (od -55 °C do 125°C), což umožňuje plynulý provoz ve všech prostředích, od arktických podmínek až po pouštní.
 • Ergonomicky navrženy tak, aby mohly být spolehlivě namontovány a přepracovány i nezkušenými pracovníky.

TĚSNĚNÝ PROTI VLHKOSTI A NEČISTOTÁM

Na rozdíl od svorkových pásků, pólových svorek a jiných spojů s "otevřenými kontakty", konektory DEUTSCH série HD jsou kompletně těsněné díly. V zadní části konektoru je integrována těsnicí průchodka pro jednotlivé vodiče, která automaticky těsní každý kontakt. Ten je pak v případě instalace "uzamčen" na svém místě. Pro připevnění nebo utažení není potřeba žádného dalšího technického vybavení či dalších operací, kterými by bylo dosaženo tohoto utěsnění. Aby bylo zajištěno další těsnění konektoru, na přední části konektoru se nachází silikonová třená vrchní vrstva, která brání vlhkosti a jiným nečistotám v přístupu ke kontaktům.

Průchodka, vytvořená ze silikonu odolného proti roztržení a vysokým teplotám, chrání kontakty před vlhkostí, pískem, prachem, lubrikačními oleji, silniční solí, hydraulickou kapalinou, mastnotou, blátem a jinými nečistotami, se kterými se setkáváme při užití v těžkých podmínkách. Eliminací spojů s "otevřenými kontakty" se odstraní taková běžná rizika, jako jsou zkraty způsobené kovovými předměty za vývody. Toto je obzvláště důležité během zátěže nebo doplňování paliva, kdy jiskra může zapříčinit vážný výbuch. Uzavřené spoje také chrání pracovníky údržby před náhodnou elektrickou ránou, přesto je však možné snadno ověřit spojitost obvodu.

Uzamčení kontaktů na místě snižuje náklady na instalaci a zvyšuje spolehlivost

Série HD využívá krimpované (lisované) kontakty vyrobené z pevné slitiny mědi, jež jsou odolné vůči poškožení a schopny vydržet nepřetržité zatížení bez toho, aby se přehřály. Kontakty nebo spoje jsou zakončeny krimpováním (lisováním). To se provádí automatickými výrobními stroji a drahými běžně dostupnými ručními nástroji, které se využívají při údržbě u zákazníka. Po nakrimpování se kontakty snadno instalují tak, že se jednoduše ručně zatlačí dovnitř. Kontaky jsou bezpečně zajištěny západkami v konektoru, které jej uzamknou za ramenem kontaktu, a zabrání tak náhodnému vytlačení kontaktu. Ačkoli kontakty jsou bezpečně uzamknuty na místě, je možné je rychle a snadno vyjmout pomocí levného nevodivého demontážního nástroje.

Zdrsněný kov vydrží roky používání

Konektory DEUTSCH série HD charakterizuje jejich nízká hmostnost, přesto však kompaktní a zdrsněné tělo konektoru chrání kontakty a těsnicí průchodky. Toto tělo konektoru je vybaveno několikanásobným klíčováním, které brání chybnému zapojení součástek, urychluje a usnadňuje spojení zástrčky se zásuvkou.
Série HD využívá bajonetový uzavírací systém, který obsahuje otřesům odolný mechanismus uzamykání s optickou indikací správnosti spárování a uzamčení. Aby tento rychlý odpojovací systém fungoval, vyžaduje pouze otočení dílu o jednu čtvrtinu.

Jednoduchá instalace je zajištěna jediným montážním zařízením s jedním otvorem využívajícím „plochou stranu“, aby se tak předešlo rotaci konektoru během montáže nebo opravy.Technické parametry:

Provozní teplota: -55 0C ÷ +125 0C .
Jmenovitý proud kontaktů: od 7,5 A do 1000 A
Kontakty: A: konstrukce z pevné slitiny mědi vydrží i krátkodobé proudové přetížení bez poškození. B, C: Provedení uzavřených vstupních kontaktů – dutinek zajišťuje naprostou vodivost a vylučuje poškození sondy
D: Provedení zjednodušených kontaktů – kolíků omezuje možnost ohnutí.
Vnitřní část konektoru: A: Vnitřní část konektoru z tvrdého plastu a uzavřené kontaktní rozhraní udržuje kontakty na svém místě a brání tak jejich pohybu a ohnutí
B: Pevné udržení kontaktů je zajištěno použitím plastových uzamykacích západek, které zapadnou za nákružek na kontaktu
C: Rozhraní: 1. základní dutinkové rozhraní náležitě srovnává ohnuté kolíky; 2. pevný plast chrání kolíky před vniknutím dielektrického materiálu
D: Zapojení konektorů je dostupné v několika úpravách: 1. čtyři typy u velikosti těla konektoru 18; 2. deset typů u velikosti těla konektoru 24
E: Přídavné dvojité těsnění vodičů chrání kontakty před znečištěním při proniknutí ze zadní části konektoru
F: Těsnicí záslepka, která zaplní nevyužité pozice konektoru tak, aby se neporušila těsnost konektoru.
Fyzické rázy: Žádné odjištění, chybné spárování nebo jiné neuspokojivé výsledky. Žádné elektrické diskontinuity delší než 1 mikrosekundu. MIL-STD 202, metoda 213, podmínka „C“.
Dielektrická pevnost: Proudový svod menší než 2 miliampéry při 1500 V.
Izolační odpor: 1000 megaohmů min. při 25 °C.
Odolnost korozi: Konektory nevykazují žádnou korozi při 48mi hodinovém vystavení solné sprše MIL-STD1344 metodou 1001.
Odolnost tekutinám: Konektory nevykazují žádné poškození při vystavení většině kapalin vyskytujícím se v průmyslových aplikacích.
Životnost: Žádné elektrické nebo mechanické defekty po 100 cyklech zapojení nebo uvolnění.
Vibrace: Udržuje kontinuitu a neprojevuje žádné mechanické nebo fyzické poškození během vystavení sinusovým vibracím, jejichž amplituda je 60 D.A. a lineárně měnící se frekvence v rozmezí 10 – 2000 Hz s maximální silou 20 g' v periodě 1 minuty. Neprokazuje žádné elektrické diskontinuity..

Tělo konektoru:

 1. Zdrsněné, celokovové tělo konektoru vydrží roky používání.
 2. Jasné klíčování konektoru zabrání chybnému sprárování dílů.
 3. Jednoduché spojení otočením o jednu čtvrtinu otáčky. Nerotuje, spojovací kroužek pro rychlou montáž. Spojovací kroužek je navržen tak, aby zajistil nenarušené těsnicí prostředí s minimální námahou při montáži. Zvukové a vizuální označení správného uzamčení.
 4. Dostupný v přímé zástrčce a zásuvce s jediným otvorem, což zaručučuje snadnou instalaci.

Montážní nástroje:

 1. Používají se standardní krimpovací nástroje nebo poloautomatické vysokorychlostní lisovací nástroje. Rychlé, spolehlivé, stejné výsledky. Díky jednoduchému postupu , který se požaduje, může montáž provádět i průměrně zručný člověk. Žádná nutnost pájení znamená: žádné riziko poškození částí teplem; žádné knotové efekty, které by zapříčinily vibrační poruchy.
 2. Levné plastové demontážní nástoje jsou navrženy tak, aby omezovaly skryté vnitřní poškození vnitřní části konektoru. Demontážní nástroje jsou navrženy tak, aby spíše zlomily než poškodily konektor. Provedení dielektrického nářadí brání elektrickým šokům způsobeným obsluhujícím pracovníkům.


Systém číslování konektorů

HD X 3 6 - 24-21 S N - ****
=>prefix série

=>


žádný – normální
B - varianta zástrčky po vytržení
N - varianta nevhodná do vnějšího prostředí


>

Typ:
3 - standardní komerční (balíček neobsahuje kontakty ani příslušenství)
4 - sada / individuálně baleno s kontakty, záslepkami, montážními a demontážními nástroji>
Druhy:
4 - zásuvka / připevnění pojistnou maticí
6 - zástrčka

=>


Velikost těla konektoru a uspořádání vnitřní části konektoru


>

Typy kontaktů:
P - kolíky
S - dutinky>
N - normální poloha a těsnění vodičů
T - možnost tenkostěnného těsnění vodičů
=> Speciální modifikace:
072 - adaptér se závitem
059 - kabelový / upínací adaptér


Použitelné velikosti vodičů

Normální těsnění vodičů
 • č. kontaktu 4 – určen pro AWG 6. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 280° do 292° základní roviny.
 • č. kontaktu 8 – určen AWG 8 až 10. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 190° do 240° základní roviny.
 • č. kontaktu 12 – určen pro AWG 12 až 14. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 134° do 170° základní roviny.
 • č. kontaktu 16 – určen pro AWG 16 až 18. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 100° do 134° základní roviny.
 • č. kontaktu 20 – určen pro AWG 20 až 24. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 40° do 95° základní roviny.
Tenkostěnné těsnění vodičů
 • č. kontaktu 4 – určen pro AWG 6. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 280° do 292° základní roviny.
 • č. kontaktu 8 – určen AWG 8 až 10. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 190° do 240° základní roviny.
 • č. kontaktu 12 – určen pro AWG 12 až 14. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 134° do 170° základní roviny.
 • č. kontaktu 16 – určen pro AWG 16 až 18. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 100° do 134° základní roviny.
 • č. kontaktu 20 – určen pro AWG 20 až 24. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 40° do 95° základní roviny.

Extra tenkostěnné těsnění vodičů

 • č. kontaktu 12 – určen pro AWG 12 až 14. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 97° do 158° základní roviny.
 • č. kontaktu 16 – určen pro AWG 16 až 18. Zadní vnitřní část konektoru bude těsnit na hladké izolaci od 53° do 120° základní roviny.


Druhy zástrček HD 30

HDN – zástrčka neurčená do vnějšího prostředí

Konstruována tak, aby ji bylo možné spojit se sérií zásuvek HD 34 v chráněném prostředí.

HDB – zástrčka pro vytržení

Navržena tak, aby ji bylo možné spojit se sérií zásuvek HD 34 a nouzově ji odpojit mezi zemědělskými traktory a příslušenstvím, které vyžaduje množství zapojení. HDB – zástrčky pro vytržení obvykle obsahují kontakty kolíky a kabelové koncovky (modifikace -059). Minimální síla, potřebná pro nouzové odpojení, činí 50 liber. Maximální síla činí 100 liber.


Kresby vzhledu konektrorů

Zástrčky série HD

Velikost těla konektoru A max. čelist pro kontakty B max. čelist pro kontakty
18 1.692 1.222
24 1.942 1.477

Zásuvky série HD 30

Velikost těla konektoru A ± .010 B ± .020 C Max F Závit
18 1.329 1.750 1.625 1 1/2-18 UNEF
24 1.579 2.000 1.875 1 11/16-18 UNEF

Panel Nut And Lockwasher

Číslo součástky Velikost těla konektoru A čelist pro kontakty ± .030 B Závit
114020-90 18 1.678 1 1/2 18 UNEF-2B
112263-90 24 1.875 1 11/16-18 UNEF -2B

Číslo součástky Velikost těla konektoru A čelist pro kontakty ± .015 B čelist pro kontakty ± .030 C Doporučení
114021 18 1.512 1.886 .062
112264 24 1.700 2.074 .062


Instalace / instrukce k montáži

Montáž zásuvky

Velikost těla konektoru D± .005 E +.010 - .000
18 1.442 1.507
24 1.632 1.696

Instrukce pro montáž / demontáž

Abyste spárovali zástrčku se zásuvkou, vyrovnejte zářez na zástrčce s rovnou čarou na zásuvce, otočte o ¼ otáčky po směru hodinových ručiček. Ucítíte a uslyšíte zapadnutí částí do uzamčené pozice. Pro odpárování zástrčky a zásuvky postupujte opačně, než bylo popsáno výše.

Upozornění: Když spojujete nebo rozpojujete zástrčku se zásuvkou, rozmontovávejte je ručně. NEPOUŽÍVEJTE kombinačky nebo jakékoli jiné nářadí pro jejich odpárování.


Uspořádání kontaktů

Contact arrangement


Příslušenství k HD 30

Kabelová koncovka

-059 s otvory pro odtok vody
-L006 bez otvorů pro odtok vody

Přímý držák kabelu

Velikost Číslo součástky
18 WHDS-18-1
24 WHDS-24-1

900 držák kabelu

Velikost Číslo součástky
18 WHDS-18-2
24 WHDS-24-2

Kontakty

Velikost a druh kontaktu Číslo kontaktu Rozsah AWG

Doporučená délka drátu Základní rovina izolace Číslo záslepky
4 kolík 0460-204-0490 6 .430-.492 .280-.292 114019
4 dutinka 0462-203-04141 6 .430-.492

8 kolík 0460-204-08141 8-10 .430-.492 .190-.240 11418
8 dutinka 0462-203-08141 8-10 .430-.492

12 kolík 0460-204-12141 12-14 .222-.284 .134-.170 114017
12 dutinka 0462-203-12141 12-14 .222-.284

16 kolík 0460-202-16141 16-18 .250-.312 .100-.134 114017
16 dutinka 0462-201-16141 16-18 .250-.312

20 kolík 0460-202-20141 20-24 .156-.218 .040-.095 0413-204-2005
20 dutinka 0462-201-20141 20-24 .156-.218


Montážní instrukce

Vložení kontaktu

Vyjmutí kontaktu


Nástroje

Demontážní nástroje

Normální těsnění vodičů
Číslo součástky Velikost Rozmezí průměru vodiče
114009 4 6
114018 8 8-10
114010 12 12-14
0411-204-1605 16 16-18
0411-240-2005 20 20-24

Nástroje pro ukončení kontaktů

Univerzální ruční lisovací kleště: HDT- 48-00

 • pro velikost kontaktů 20, 16 a 12. Rozsah AWG v rozmezí 24 – 12.
 • izolační proužek (6,3 mm) ¼ “ od vodiče.
 • z polohovacího kolečka vysuňte pojišťovací závlačku, polohovací kolečko povytáhněte a pootočením nastavte proti šipce požadovanou velikost vodiče, který má být lisován
 • závlačku vraťte zpět
 • uvolněte pojistnou matici a točte seřizovacím šroubem do té doby, než se zastaví
  do otvoru pro kontakty vložte kontakt, který má být lisován, a pootočením seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček nastavte jeho polohu tak, aby byl celý kontakt schovaný v čelisti. Tiskněte rukojeti kleští do té doby, než je kontakt pevně přidržen vtlačovacími tělísky. Utáhněte pojistnou matici.
 • vložte vodič do kontaktu, kontakt musí být vycentrován mezi ručičkami, tiskněte rukojeti k sobě tak dlouho, než je kontakt plně slisován a rukojeti se zastaví
 • uvolněte rukojeti a vyndejte lisovaný kontakt
 • zkontrolujte svorku, abyste se ujistili, že všechny dráty jsou v zamačkávací dutince

Poznámka: kleště musí být znovu upraveny pro každý typ / velikost kontaktu.

Ruční lisovací nástroje pro údržbu na místě provozu

HDT - 50-00

 • pro velikost kontaktů 20, 16, 12. Rozsah průřezu vodičů v rozmezí 20 – 12.

HDT - 04-08

 • pro velikost kontaktů 4 a 8. Rozsah průřezu vodičů v rozmezí 10 - 6.

Silnoproudé energetické lisovací zařízení: HDP - 400

Velikost a typ kontaktu Rozmezí průměru vodiče Matice pro montáž Lokátor
16 kolíky
16 dutinky
16-18 AWG 414DA-16N 4301-16S
20 kolíky
20 dutinky
20-23 AWG 414DA- 20N 4301- 20S
12 kolíky
12 dutinky
12-14 AWG 414DA-12N 4301-12S
8 kolíky
8 dutinky
8-10 AWG 414DA-8N 4301-8S
4 kolíky
4 dutinky
6 AWG 414DA-4S 4301-4S© 2012 2012 Imcon Electronics, s. r. o., Bož.Němcové 1, 66451 Brno-Šlapanice; Czech Republic
tel. +420 545 234 440; fax. +420 545 233 169; e-mail: